zuivere taal

Zuivere Taal

In de Luisterruimte kan gebruik gemaakt worden van Clean Language, of Zuivere Taal.
Het is een hulpmiddel om toegang te krijgen tot wat er werkelijk in je leeft.
Het legt zich toe op metaforen (beeldspraak) die in het gesprek voorkomen.
Bijvoorbeeld: “de kar is om“ of “laat deze beker maar aan mij voorbij gaan“.
Een metafoor zegt meer dan 1000 woorden.
Eén van de uitgangspunten van Clean Language (Symbolic Modelling) is dat het uitgaat van volledig respect voor het verhaal van de ander, volledige erkenning.
Er is geen oordeel.

In de veilige Luisterruimte verken je, samen met de therapeut, je innerlijke landschap achter de metaforen. Ook woordloze metaforen, zoals stemgeluid en klank, die een poort zijn naar diepere lagen en tot verrassende en ontroerende inzichten kunnen leiden.